1. Μαρογιάννης 2
  2. Σουγλής Κ 5
  3. Τζίκας 1
  4. Σπάχος 1
  5. Κατσιαμήτας 1